domenica 22 luglio 2012

A NAPULE


            A  NAPULE

TU  NUN  GE  CRIRE….  MA   E’  SUCCIESSE!…. 

U  RIECE  RE  LUGLIE  RU  RUIMILARURECE ,

SO’  A  NAPULE,  NIENTE  RE  MENE, 

             O  SECONDE  POLICLINICO ! 

.NA  FAMIGLIA  A  SURPRESA…CUMA  NU  MIRACULE

TU  NUN  SI’  SULE…TIENE  A  GENTE  ATTUORNE….

TUTTE   PRESENTE  PE  TE  RA’  NA  MANE

NA  SAPUNETTA,  NU  BICCHIERE  R’ACQUA. N’AMMUGLIATA  RE  LIETTE,

NA  SCIOFFELA  STRAVIATA,   NA  PAROLA  RE  CUNFORTE

NG’E’  TANTA  UMANITA’,  RISPETTE,   AMORE,  AFFETTO….

PO…NU  PREUTE  NIURE,  CUMA  NU  FANTASME,

TE   RECETA  NA   PRERECA,  TE   BENERICE E  TE  RAI  A  CUMUNIONE  !..,.

STU  DIABETE  ME   SECUITA  E  CCA  M’HA  CACCIATE

NU  MUNNE  NUOVE….NU  MIRACULE  RE  MUNNE !

E  ME  SBATTE    RA   NA  PARTE  A  NATA,….

CUMMA  NU  RESPRATE….

T’E’  FA’  CAPACE    CA  STA  MALATI’IA

NUN  TE  MOLLA  FINE  A  FINE….

U  NEMICHE  TUE    E’  U  MANGIA’

STATTE  RIIUNE  E  NUN  T’HA  APPAURA’…..

FERMETE  E  NU  GHI’  GHIU’  GERANNE

RASSEGNATE!…TU  TIENE  A  CAPA  TOSTA…!.

MA  ALL0RA  AGGIA  MURI’  RE  FAME ?

MA  TU  CHE  BUO’ !....I  PARAGGE  TOI  SO  TUTTE  A  LATE  MUNNE

TU  STAI  CCA  P’A  PROROGA….! NUN  TE  SCURDA !

U  SACCE… NUN  SI’  MAI  CUNTENTE!

E  GIA’  PIENZE  A  N’ATU  FRICENE  RE  PROROGA!....

FORSE  TUORTE  NUN  TIENE !...

U  SIGNORE  RICE  AIUTATE  CA  T’AIUTE

E  NUN  PERDE  MAI  A  SPRANZA !

E  PO  A  CERCA’  A  PROROGA

NUN  PAGHE  MANCU  A  TASSA !

I  BIìIE  RU  SIGNORE  SO’  SENZA  FINE

BASTA  CA  TRUOVE  CHERA  IUSTA !....